Print this page

Čišćenje nakon selidbe

Čišćenje nakon selidbe (Osim djelatnosti selidbe, odvoza glomaznog otpada, premještanja namještaja unutar prostora - ističemo i novu uslugu čišćenja i krečenja prostora nakon selidbe.)